Yêu thích và khoan dung đối với trẻ

Tính độc lập: Môt người đầu óc kiện toàn làm việc dựa vào lý trí, anh ta vững vàng và lắng nghe ý kiến hợp lý của quần chúng. Khi cần thiết anh ta có thể đưa ra quyết định và vui vẻ gánh chịu mọi hậu quả mà quyết định của anh ta có thể đưa đến.
Thích năng lực của người khác: Một người khỏe mạnh có thể yêu thích vợ con, thân thích, bạn bè và vui vẻ với họ.
Dựa vào người khác 1 cách hợp lý: Một người khỏe mạnh không những có thể yếu người khác mà còn có thể vui vẻ tiếp nhận yêu.
Tức giận có thể tự kiềm chế: bất cứ 1 người sức khỏe bình thường nào cũng có lúc tức giận là điều dễ lý giải, nhưng anh ta có thể tự kiềm chế, không để mất lý trí.
Có tính toán lâu dài: 1 người đầu óc kiện toàn biết vì lợi ích lâu dài mà vứt bỏ lợi ích trước mắt, cho dù lợi ích trước mắt có sức hấp dẫn.
Về nghỉ ngơi: một người khỏe mạnh bình thường, khi đã làm tròn công việc của mình cần phải biết hưởng thụ sự nhàn rỗi và nghỉ ngơi.
Đối với thay đổi công việc cần phải có thái độ thận trọng: người có tâm lý khỏe mạnh luôn luôn thích hợp với công việc của mình, không thấy khác là lung lay. Cho dù phải thay đổi công tác, anh ta vẫn rất thận trọng.
Yêu thích và khoan dung đối với trẻ: một người lớn khỏe mạnh yếu thích trẻ và chịu bỏ thời gian ra tìm hiểu yêu cầu đặc thù của trẻ con.
Khoan dung và thông cảm đối với người khác: người khỏe mạnh có thái độ khoan dung và thông cảm không chỉ đối với người khác giới tính mà còn cả những người khác chủng tộc, quốc tịch và về mặt bối cảnh, văn hóa khác với mình.
Không ngừng học tập và bồi dưỡng hứng thú: không ngừng tăng trưởng học thức và bồi dưỡng hứng thú là đặc điểm của cá tính khỏe mạnh.
Có thể nói, rất ít người hoàn toàn khỏe mạnh về cá tính, họ cần phải bồi dưỡng và hoàn thiện.
Sinh hoạt tính dục có lợi cho sức khỏe.
Sinh hoạt tính dục là 1 trong những phương thức tốt nhất, tự nhiên nhất để bảo vệ sức khỏe, thoải mái thân thể. Ngày nay rất nhiều bệnh về tính dục đều có thể chữa khỏi. Nếu bạn cảm thấy sinh hoạt tính dục của mình có vấn đề gì, nhất định phải tìm đến bác sĩ.