Phương pháp giảm suy nghĩ ở người già

Trạng thái sinh lý của đại não có liên quan mật thiết với hoạt động sinh lý toàn thân, hoạt động sinh lý toàn thân lại có liên quan mật thiết với trao đổi chất. Sự trao đổi chất của con người cần phải có dinh dưỡng. Chất protit hàng ngày người già nhận được phải không ít hơn 70g. Có thể căn cứ vào tình hình thực tế, luôn luôn dùng thức ăn giàu chất protit như: sữa, trứng gia cầm, cua cá và các chế phẩm từ loại đậu…
Rèn luyện thân thể. Hoạt động tâm lý của con người là lấy hoạt động sinh lý làm cơ sở. Do hoạt động sinh lý của con người suy giảm theo tuổi tác, cho nên hoạt động tâm lý của con người cũng hoặc ít nhiều có ảnh hưởng. Muốn làm chậm suy lão tâm lý của con người, thông qua rèn luyện thân thể duy trì mức độ nhất định của hoạt động sinh lý là con đường quan trọng. Rèn luyện thể dục thích đáng giúp hoạt động sinh lý tiến hành bình thường, cũng giúp cho hoạt động tâm lý triển khai tích cực. Điều này rất có ích cho việc làm chậm suy lão tâm lý của người già.
Sinh hoạt có tính quy luật là bảo đảm đáng tin cậy của sức khỏe tâm lý. Hoạt động tâm lý của con người lấy hoạt động sinh lý của đại não làm cơ sở, hoạt động sinh lý của đại não có tính quy luật nhất định, hoạt động có quy luật của đại não lại có liên quan mật thiết với sinh hoạt của con người có quy luật hay không. Một người sinh hoạt càng có quy luật, hoạt động của đại não cũng càng có quy luật, qua đó đảm bảo sự phát triển khỏe mạnh của hoạt động tâm lý. Do đó người già muốn cho hoạt động tâm lý của mình lâu dài, không suy thoái, cần phải quy luật hóa sinh hoạt của mình. Như làm việc luyện tập theo giờ, tạo thành thói quen sinh hoạt tốt, bảo đảm tính tình luôn luôn lạc quan.
Không nên cho mình là đã già. Rất nhiều hiện tượng suy lão tâm lý của người già đã được tạo ra từ trạng thái tâm lý của người đó. Một con người lúc nào cũng cho rằng mình đã già thì ngày càng xuất hiện rõ trạng thái suy lão. Ngược lại, nếu luôn luôn cho mình không già, thì tốc độ suy lão tâm lý sẽ chậm lại rất nhiều. Hơn nữa trạng thái tâm lý và suy lão tâm lý tự cho rằng đã già lại có thể hình thành một vòng luẩn quẩn, làm tăng nhanh quá trình suy lão của người già.