Người già nên cố gắng thích nghi hoàn cảnh và tự yêu thương bản thân

Có một hoặc nhiều sở thích. Sự yêu thích của một con người là một sự gửi gắm tinh thần. Khi người già tập trung yêu thích một sự vật nào đó, không cho con người quên đi ưu sầu và phiền não, mà còn là cho con người phấn chấn vui vẻ. Người già sau khi nghỉ hưu cần có một hoặc nhiều sở thích nào đó như trồng hoa, nuôi cá, đánh cờ, đọc sách, hội họa…
Cố gắng thích nghi với hoàn cảnh xã hội. Thích nghi là để thỏa mãn nhu cầu sinh tồn, đối với sự thay đổi hoàn cảnh xã hội, căn cứ vào hoàn cảnh để thay đổi bản thân mình, điều hòa quan hệ giữa mình với hoàn cảnh làm cho nó điều hòa. “Người lạc quan trường thọ” là chân lý không bao giờ mất. Nhưng trong cuộc sống con người gặp phải rất nhiều sự việc không vừa ý, giữ cho được lạc quan không phải là dễ. Các nhà dưỡng sinh học có hai kinh nghiệm đáng học tập, một là “Tùy ngộ nhi an” (tùy vào sự việc gặp phải mà xử lý) bất cứ gặp phải khó khăn gì, cũng có thể thản nhiên xử lý, đối với sự việc phải nhìn xa thấy rộng. Hai là “Điềm đạm hư vô” (không màng danh lợi thanh thản). Người già không nên đòi hỏi cao quá đối với sự vật bên ngoài, cũng không nên so sánh hiện thực với ý muốn. Đối với các loại mâu thuẫn trong cuộc sống không ảo tưởng. Không rụt rè thụt lùi, không né tránh, còn đối với hiện thực cần áp dụng thái độ tích cực. Phải thật sự làm cho được “Lạc thiên tri mệnh, tri túc trường thọ” (an phận mình, thỏa mãn, vui vẻ).
Tự biết mình và tự yêu mình. Con người quý ở chỗ tự biết rõ về mình. Muốn tự biết rõ mình, muốn tự biết mình phải tự mình quan sát, tự mình nhận xét, tự mình phán đoán, tự mình đánh giá. Người già tự biết mình sẽ có lợi cho kéo dài tuổi thọ. Trước hết, phải hiểu rõ tình hình sức khỏe của mình, không nghĩ mình có bệnh một cách mù quáng, cũng không nên cho mình đã già. Sau nữa là, đánh giá đúng năng lực của mình, phải lượng sức mình mà làm việc. Tự yêu mình và biết quý trọng mình, coi trọng sức khỏe bản thân, quý trọng phẩm đức và vinh dự của mình. Tự tôn trọng, tự tin, tự kiềm chế. Người già trong sinh hoạt cũng có những chỗ phải biết mình và tự yêu mình như khi qua đường, đi xe không nên vội vàng vượt lên trước, ăn uống không nên bừa bãi vô độ, trước mặt mọi người không nên cậy già, từng trải để phủ định người khác.