Đánh thức trung tâm thị giác nguyên thủy (khuỷu ngoài)

Nó bao gồm phần lớn và phần mới của đồi não (phần cũ nhất của đồi não là trung tâm ghi nhận các cảm giác). Phần mới này ở con người to hơn các động vật khác, bởi vì các mảng khác nhau của nó chứa đựng nhiều sự đi qua của thần kinh dẫn đến các trung tâm của da, của thị giác và thính giác. Trung tâm lớn thị giác chiếm một phần lớn của vỏ não (tâm trí ý thức và bán ý thức) ở phía sau của não. Hãy phát triển trung tâm thị giác nguyên thủy và sau đó là trung tâm lớn thị giác.
Các chức năng của tế bào khuỷu ngoài; trung tâm của thị giác nguyên thủy
Ở các loài động vật có xương sống, các thông điệp thị giác được gửi từ võng mạc đến một vùng nào đó của các thân của não. Ở con người, các phần đó là khuỷu ngoài, các trung tâm của thị giác nguyên thủy. Ở chuột, chó, mèo và một số loài vật có vú khác, khuỷu ngoài còn dùng làm trung tâm thị giá lớn, thứ hai.
Các con vật đó vẫn có thể nhìn không hoàn hảo lắm sau khi cắt bỏ các trung tâm lớn thị giác của tâm trí ý thức của chúng. Ở con người, một sự cắt bỏ như thế, sẽ bị hoàn toàn mù vì nó đã cho phép tế bào khớp khuỷu ngoài (trung tâm thị giác nguyên thủy) là trở nên đang ngủ.
Ở con ếch, tất cả thần kinh từ võng mạc nhả ra các thông điệp trong cầu mắt (các colliculi trên). Từ cầu mắt các mệnh lệnh được gửi thẳng đến các cơ bưori các dây thần kinh trao các mệnh lệnh ấy. Không có một hình ảnh thị giác nào được tiếp nối tại tâm trí ý thức của nó (Tự thức nguyên thủy của nó chỉ định tất cả sự phản ứng các hình ảnh qua võng mạc dẫn đến não).
Ở con người các hình ảnh thị giác gửi đi từ võng mạc đến khuỷu ngoài (trung tâm thị giác nguyên thủy) có thể kích thích các hiệu lệnh để gửi đi, hoặc đến não, hoặc chỉ đến cơ thể thôi bằng tâm trí ý thức.
Rõ ràng là nếu ta đánh thức trung tâm thị giác nguyên thủy, ta sẽ tự nhiên có hai trung tâm thị giác quan trọng chứ không phải là một. Do đó các hoạt động của thị giác có hiệu lực hơn (đọc nhanh hơn phản ứng nhanh hơn).
Bài tập, đọc sách nhanh, rõ mà không bỏ qua chi tiết
Mở một cuốn sách có nội dung khó ra. Chọn bất cứ chương nào và đọc bằng cách sau: Lướt vào một từ ở một phần ba dòng từ lề bên trái. Đọc nó và nắm ngay nghĩa của các từ tiếp theo ngay lập tức. Sau lại lướt nhìn vào từ ô hai phần ba sau từ lề bên trái và lại làm như trước.