Monthly Archive: February 2016

Hiến máu

Sắt là chất oxy hóa trong cơ thể nhưng hàm lượng sắt quá cao có hại cho cơ thể. Ngược lại loại bỏ sắt quá nhiều, có lợi cho sức khỏe cơ thể. Nguyên nhân là như vầy, phân tử…
Read more