Monthly Archive: December 2015

Cây Muồng chét

Còn gọi là Muồng Garret (Cassia garettiana), họ phụ Điệp (caesalpinioideae) mọc hoang nhiều ở các rừng núi Bà Rịa, Châu Đốc. Cây này được xem như một thảo dược có nhiều ưu điểm. Lúc bôi không xót, không ráy,…
Read more